Ferie zimowe, rozgrywki archidiecezjalne… ⛷️🏂⚽️

Szczęść Boże!
Drodzy Ministranci!
Szanowni Rodzice!

Dopiero co rozpoczął się nowy rok 2023, odwiedziny duszpasterskie już prawie się zakończyły, a od jutra rozpoczynamy okres ferii zimowych. Z tego powodu, chcielibyśmy przekazać co będzie działo się w najbliższym czasie.

1) Od soboty 14 stycznia, aż do niedzieli 29 stycznia obowiązuje plan służby w okresie ferii. Plan dostępny jest w zakładce służba.

W tym okresie, zgodnie z zapowiedzią obowiązuje punktacja znana już ministrantom z okresu ubiegłych wakacji:
– osoby obecne na służbie wyznaczonej (obowiązkowo): otrzymują +3p.
– osoby obecne na służbie niewyznaczonej (dodatkowo): otrzymują +2p.
– osoby nieobecne na służbie: otrzymują -2p.

Po zakończeniu ferii niektórzy spośród Was otrzymają bonus feryjny (+10p.). Jest on przeznaczony dla ministrantów, którzy spełnią jednocześnie dwa warunki:

‣ ministrant nie opuści żadnej służby, bądź zdarzy się maksymalnie jedna nieobecność (dwie – w przypadku gdy przed mszą jest nabożeństwo)

‣ ministrant będzie obecny na min. 3 WYZNACZONYCH SŁUŻBACH (tzn. obecny na mszach obowiązkowych -> ministrant, nie wypisany na służby w okresie ferii zostaje automatycznie pozbawiony możliwości otrzymania bonusu).

Zwracamy uwagę na zamiany w przypadku, gdy ministrant wyjdzie na jakiś wyjazd w danym dniu (zdajemy sobie sprawę, że na mszach często jest wypisanych zaledwie dwóch ministrantów, stąd nasza prośba o rzetelne uczestnictwo w mszach bądź zamiany).

2) Po okresie ferii przez pierwszy tydzień – tj. od 30 stycznia do 3 lutego obowiązywał będzie jeszcze stary plan służb tygodniowych. Z powodu zmiany planów w szkołach zmieni się on na stałe od poniedziałku 6 lutego (w pierwszym tygodniu po feriach pojawi się formularz dot. planu służby tygodniowego, na podstawie którego zostanie ustalony nowy plan).

3) Wszystkich ministrantów, jak również chętnych chłopców do zostania ministrantami zapraszamy na pierwszą zbiórkę po okresie Świąt Bożego Narodzenia i Odwiedzin Duszpasterskich, która odbędzie się w sobotę 11 lutego o godzinie 10:00 w salce na organistówce.

4) Informujemy również, że zgodnie z zapowiedzią Duszpasterstwa Ministrantów Archidiecezji Katowickiej w sobotę 4 lutego br. reprezentanci naszej parafii w kategorii MINISTRANT (2011 – 2014) rozegrają turniej archidiecezjalny w Gorzyczkach i Olzie. 

Miesiąc później w sobotę 4 marca turniej rozegrają reprezentanci naszej parafii w kategorii LEKTOR MŁODSZY (2007 – 2010) w Czerwionce – Leszczynach.

Informujemy, że treningi dla roczników 2011-2014 odbędą się w drugim tygodniu ferii w poniedziałek, wtorek i środę (23, 24 i 25 stycznia). Dokładne godziny treningów zostaną podane w późniejszym czasie.

Króluj nam Chryste!