Gdy się Chrystus rodzi…

„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta 📜, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. […] Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. 🧭 Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem 🌄, […] żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna 👶, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.🏘️
Ewangelia wg. św. Łukasza 2, 1-7

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia Bożej Radości i Miłości w tym szczególnym czasie. Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem.

Życzą Chełmscy Ministranci! 🎄🌟🎁