Karne służby

Karne służby

Niedziela 18 XII, Msza godz. 8.00

 1. Balon M.
 2. Jarosz Mat.
 3. Jarosz Mac.

 Niedziela 18 XII, Nieszpory godz. 16.30

 1. Malczewski A.
 2. Klimza M.
 3. Jagla B.
 4. Brzezina D.
 5. Hachuła A.
 6. Śliwka J.
 7. Szafranek R.
 8. Achtelik R.
 9. Pyrczek A.
 10. Pustelnik M.
 11. Szafrański P.
 12. Pyras Kor.
 13. Pitera K.