Liczenie wiernych

Uwaga! W jutrzejszą niedzielę liczymy wiernych. Ministranci przychodzą na swoją służbę 15 minut wcześniej, pobierają u kościelnego liczniki oraz instrukcje.