Ministranci robią palmy, uroczyste Hosanna wyśpiewajmy!

Szczęść Boże!

20 marca, jak co tydzień w sobotę spotkaliśmy się na platformie Discord, aby przeprowadzić zbiórkę online. Tematem zbiórki była niedziela palmowa. Jak zawsze po zbiórce proponujemy możliwość zdobycia w ramach dodatkowej aktywności ze zbiórki dodatkowych punktów. Tym razem nasi ministranci mieli możliwość wysłania i podzielenia się z nami zdjęciami wykonanych przez siebie palm. Wszystkie otrzymane prace zostały docenione i nagrodzone dodatkowymi punktami. Efekty prac naszych ministrantów prezentujemy poniżej.

Króluj nam Chryste!