Najbliższa sobota

Uwaga! Uwaga! W najbliższą sobotę nie ma zbiórki. Pamiętamy jednak w modlitwie o Kamilu Skrobiszu, który zostanie ustanowiony animatorem oraz o Mateuszu Siedlaczku i Kornelu Pyrasie, którzy zostaną włączeni do grona kandydatów na animatorów.