Ogłoszenia i nowy plan

            W środę 1.11 Uroczystość Wszystkich Świętych. Służymy wg planu niedzielnego, a o 1500 na nieszporach wszyscy!!!

            W sobotę 4.11 na zbiórce będziemy mieli gości, którzy będą obserwować jej przebieg. Proszę o obecność i dobre świadectwo zachowania.

            W piątek 3.11 na mszy dla młodzieży o godz. 1900służą animatorzy i gimnazjaliści oraz klasa VII SP.

            W piątek 10.11 rozpoczyna się w naszej parafii wizytacja biskupia. Wszyscy przychodzimy na 1715 kiedy to będzie miało miejsce liturgiczne przywitanie naszego gościa, a po nim msza z udzieleniem sakramentu bierzmowania.

            W sobotę 11.11 obecność na zbiórce obowiązkowa dla wszystkich. Tego dnia odbędzie się egzamin ze znajomości służby i zasad liturgicznych na podstawie książki „Przy ołtarzu Pana”. Egzamin będzie miał formę ustną. Przewidziano różne kategorie trudności, w zależności od wieku ministranta. Wtedy też będzie odpytywana modlitwa przed i po służbie.

            W niedzielę 12.11 zakończenie wizytacji biskupiej. Tego dnia służymy na swoich mszach oraz wszyscy na uroczystej sumie pontyfikalnej o godz. 1100. Wcześniej o 1015 spotkanie księdza biskupa z ministrantami w kościele. Wszyscy wtedy jesteśmy już ubrani w stroje liturgiczne.

W linku nowy plan na listopad

Służba