Ogłoszenia i sprawy bieżące…

Szczęść Boże!
Drodzy Ministranci!
Drodzy Rodzice!

W piątek udaliśmy się wspólnie do Katedry Chrystusa Króla na Powakacyjną Pielgrzymkę Ministrantów. Na niej podziękowaliśmy Bogu za owocny czas rekolekcji wakacyjnych. Jak dobrze wiemy nadszedł nowy rok szkolny, który niesie za sobą kilka istotnych dla naszej wspólnoty kwestii:

1) Animatorzy w ostatnim czasie uporządkowali szafki na pokrowce. Niebawem pojawią się również listy podziału w szafkach. Prosimy, aby utrzymywać porządek w pokrowcach, a także w szafkach. Stroje tam schowane są poświęcone, a także służą ministrantom, aby chwalić Boga, zatem wypada, aby strój był utrzymywany w czystości. W przypadku zagubienia pokrowca, małego stroju lub braku jakiegoś elementu stroju liturgicznego, ministrant jest zobowiązany do przekazania takiego faktu swojemu grupowemu, który zamieni bądź wyda brakujące elementy stroju.

2) Każdy ministrant do VIII klasy Szkoły Podstawowej jest umieszczony na punktacji oraz ma wyznaczone dwie tygodniowe służby oraz jedną niedzielną według podziału na grupy:

a) W pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego ministranci zostali wyznaczeni na TYMCZASOWYM planie tygodniowym. Jest to tydzień, który jest ciężki w organizacji, przez co prosimy, aby tych służb przestrzegać, a w przypadku, kiedy ministrant nie może pójść na służbę, o zamianę.

b) W kolejnych tygodniach ministranci będą służyć według STAŁEGO planu tygodniowego. Będzie on zrobiony w porozumieniu z rodzicami. W tym celu każdy ministrant ma obowiązek dostarczyć do pana Kościelnego kartkę, kiedy ministrant nie może służyć, która jest zawarta w liście do rodziców. W przypadku zgubienia tej kartki prosimy o wydrukowanie jej wg. poniższego wzoru. Prosimy o oddawanie kartek najpóźniej do piątku 06.09.

3) Od września funkcjonuje również lista z służbami dodatkowymi (śluby i pogrzeby). Po każdym miesiącu animator zapisuje na niej liczbę służb dodatkowych na których ministrant był. W kolejnych miesiącach zapisywani będą ministranci, którzy służb dodatkowych będą mieli najmniej. Zapobiegnie to wyznaczaniu ciągle tych samych ministrantów, którzy stale chodzą na służby.

4) Każdy ministrant jest zobowiązany przypomnieć się na u animatora lub starszego ministranta o wpisanie punktów za służbę, a każdy animator lub starszy ministrant jest zobowiązany wpisywać punkty. Jeżeli nie ma na służbie starszego ministranta lub animatora, wpisuje punkty najstarszy ministrant obecny na służbie! Jeżeli ministrant nie ma wpisanych punktów w dniu swojej służby przyjmuje się, że ministranta na służbie nie było. Dlatego prosimy o upominanie się o punkty!

5) 8 września po wieczornej mszy odbędzie się spotkanie dla rodziców. Zostanie na nim przekazany stały plan tygodniowy, a także kwestie dotyczące organizacji w najbliższych miesiącach.

6) W sobotę 7 września nie będzie zbiórki. Zapraszamy zatem na pierwszą zbiórkę 14 września. Prosimy, aby zachęcić do przyjścia na nią swoich kolegów, którzy nie są ministrantami, a chcieli by spróbować swoich sił przy ołtarzu.

7) Do najbliższej zbiórki każdy ministrant proszony jest o zapoznanie się z regulaminem ministranckim.

8) 14 września o godzinie 18 odprawiona zostanie msza w intencji  ks. Łukasza, w podziękowaniu za cztery lata duszpasterstwa w parafii oraz w intencji ks. Marka, prosząc o błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej w naszej parafii. Obecność obowiązkowa 🙂