Ostatnia zbiórka, Zasady kolędowe, Rekolekcje wakacyjne

Szczęść Boże!

Zapraszamy serdecznie na zbiórkę 21 grudnia (10.00), która jest ostatnią w tym roku i ostatnią przed kolędami (w trakcie trwania kolęd i ferii zbiórki są odwołane, pierwsza zbiórka w nowym roku dopiero 01 II 2019). Prosimy również o dostarczenie planu ferii, najlepiej jeszcze najlepiej, jak najwcześniej, a ostatecznie  na zbiórkę. 

Zbliżający się czas Świąt Bożego Narodzenia jest szczególnie ciężkim okresem służby – w związku z wyjazdami podczas świąt kierujemy się z ogromną prośbą o sumienną służbę oraz w razie potrzeby o zamiany (prosimy zamieniać chłopców korzystając z listy numerów telefonów do innych rodziców ministrantów).

Przypominamy poniżej o kilku ważnych zasadach, które obowiązują na kolędzie. Są one szczególnie ważne dla osób, które w tym roku pójdą na kolędę po raz pierwszy, ale warto sobie je przypomnieć.

1) Pilnujemy rozpiski kolędowej (kto i kiedy ma kolędę).
2) Na probostwo przychodzimy 30 min przed godziną rozpoczęcia kolędy! Godzina podana na rozpisce kolęd jest godziną odwiedzin w pierwszym domu/ mieszkaniu. Czasami zdarzają się sytuacje, że kolęda rozpoczyna się już 10 – 15 minut wcześniej niż podano na rozpisce. Dlatego należy być na probostwie już pół godziny przed kolędą.
3) Na kolędę zabieramy tylko sutankę w kolorze czerwonym, którą należy wcześniej przygotować, tak aby była czysta i schludna. Obowiązkowo wyciszamy telefony komórkowe!
4) Będąc na probostwie zabieramy:
a) młodsi – kropidło (jeśli ksiądz nie ma swojego), skarbonkę (opisana odpowiednim numerem kolędy)
b) starsi – kredę (w przynajmniej dwóch kolorach, gdyż na białych drzwiach nie zawsze sprawdza się biała 😊), teczkę z kartotekami (sprawdzać czy są z tej ulicy, na którą idziemy oraz zawczasu sprawdzamy czy kolejność się zgadza.)
5) Informujemy, że wszystkie ofiary otrzymane od ludzi na kolędzie (tzw. „do kapsy”) wrzucamy do skarbonki – są one dzielone między ministrantów po zakończonym okresie kolędowym oraz stanowią podstawowe źródło utrzymania kasy ministranckiej i działalności grupy poprzez wycieczki oraz nagrody w ciągu całego roku.
6) Zachowujemy się kulturalnie podczas kolędy (wycieramy buty, nie gadamy itp.) – pamiętamy, że reprezentujemy wspólnotę ministrancką! Najważniejsze słowo podczas kolędy to: proszę – w wykorzystaniu należy rozumieć,
np. Czy mógłbym skorzystać z Państwa toalety? itp. – obowiązuje kultura osobista!
7) Jeżeli nie ma wody święconej to prosimy o nalanie zwykłej wody, a księdza informujemy, aby ją pobłogosławił.
8) Należy wychodzić po księdza przed dom/mieszkanie – żeby ksiądz nie musiał szukać, gdzie są ministranci.
9) Po zakończeniu kolędy wszystko odnosimy na probostwo.
10) Starszy ministrant jest odpowiedzialny, aby młodsi ministranci bezpiecznie dotarli po kolędzie do domu – nie puszczamy pieszo (załatwiają im dojazd bezpośrednio pod dom lub odbiór przez rodzica)!
11) Pieniądze, które zebrał ministrant starszy na danej trasie przekazuje księdzu opiekunowi w odpowiednio opisanej kopercie (IMIĘ I NAZWISKO, DZIEŃ, TRASA, KWOTA).

Zachęcamy także do udziału w naszych rekolekcjach organizowanych w Radomyślu nad Sanem, karty zgłoszeniowe prosimy przynosić do końca grudnia, w miarę możliwości jak najwcześniej.  Wzór karty dostępny poniżej.

Króluj nam Chryste!