OSTATNIE INFORMACJE PRZED WYJAZDEM DO RUD RACIBORSKICH I GLIWIC, LICZENIE WIERNYCH, MIESIĄC MARYJNY…

Szczęść Boże!
Drodzy Ministranci!

Już za kilka dni długo wyczekiwana przez Nas wszystkich, wycieczka do Rud Raciborskich i Gliwic. Oprócz niej, wiele ważnych dla naszej wspólnoty informacji, które z powodu braku zbiórki w tą sobotę należy przekazać.

1) Już w sobotę 8 października odbędzie się długo wyczekiwana wycieczka do Rud Raciborskich i Gliwic. W tym dniu nie będzie zbiórki ministranckiej (ministranci pozostający w Chełmie wypoczywają po wysiłku całego tygodnia 🙃).

Informujemy, że z powodów od nas niezależnych, zaplanowana Msza Święta w Sanktuarium Matki Bożej Rudzkiej zamiast o godzinie 9:00 rozpocznie się o 8:45 – stąd ulega lekkiej korekcie plan wyjazdu (wszystkie punkty programu do Mszy są przesunięte o 15 minut wcześniej niż poprzednio informowaliśmy). Zatem planowana zbiórka przed wyjazdem o 7:00, a wyjazd o 7:15). Pod wpisem znajduje się zaktualizowany plan wyjazdu.

Jednocześnie przypominamy wszystkim osobom, które jeszcze tego nie uczyniły o wykonanie przelewu za wyjazd wg. kosztów względem przynależności do poszczególnej grupy:
> MINISTRANCI: 30zł
-> OAZA: 63zł
-> OSOBA NIENALEŻĄCA DO ŻADNEJ WSPÓLNOTY: 63zł

Przelewy prosimy dokonywać na konto bankowe: 34 1140 2004 0000 3502 8253 7129, podając w tytule IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA oraz Z JAKIEJ JEST GRUPY maksymalnie do środy 05.10 (późniejsze przelewy mogą nie zostać zaksięgowane do dnia wyjazdu!).

Zaznaczamy również, że wszystkie niepełnoletnie osoby, które nie dostarczyły jeszcze zgody opiekuna na wyjazd są zobowiązane do jej przyniesienia do ks. Michała Lepicha (po wcześniejszym kontakcie), bądź bezpośrednio na miejsce zbiórki. BRAK DOSTARCZONEJ ZGODY SKUTKUJE NIEMOŻNOŚCIĄ WYJAZDU!

2) Od soboty wieczora oraz przez cały nadchodzący tydzień w kościele odbywać się będzie tradycyjne LICZENIE WIERNYCH. Liczenie będzie również kontynuowane w tygodniu. Poniżej dostępna jest rozpiska na niedzielne msze święte, nie obejmuje ona służb tygodniowych, ponieważ posługa liczenia spoczywa na ministrantach obecnych na swojej służbie. Za obecność na liczeniu wiernych w sobotę wieczór i niedzielę obowiązywać będzie (BONUS +5p. – dla liczących przed mszą oraz BONUS +3p. dla liczących w trakcie mszy). Każdą obecność na liczeniu zaznaczamy na tablecie.

Sobota wieczór (z powodu różańca, na początku mszy przejść po kościele)

ministranci obecni
na mszy

 –

 –

Msza 6:30 (stanąć przed wejściami o 6:00)

Adamik J.

Adamik M.

Sobczyk W.

Msza 8:00 (stanąć przed wejściami o 7:30)

Klimek Sz.

Słomka A.

Smolej Mi.

Msza 9:30 (stanąć przed wejściami o 9:00)

Cuber G.

Konieczny D.

Koziorz G.

Msza 11:00 (stanąć przed wejściami o 10:30)

Madeja Pa.

Madeja Pi.

Skrobisz P.

Msza 12:15 (stanąć przed wejściami o 11:45)

Durok K.

Goik M.

Kołodziej P.

Msza 17:00 (z powodu różańca, na początku mszy przejść po kościele)

Wilczak M.


3) Rozpoczął się miesiąc poświęcony Maryi, stąd codziennie w naszym kościele odbywają się nabożeństwa różańcowe. W tygodniu o 17:15, natomiast w niedzielę o 16:15 (wyjątkiem jest różaniec w czwartek, gdyż odmawiany jest po Mszy Świętej szkolnej). Przypominamy, iż na nabożeństwie uczestniczą wszyscy wyznaczeni ministranci na Mszę wieczorną – zachęcamy jednak wszystkich do częstego uczestnictwa w tych nabożeństwach.

4) 13 października o godzinie 20:00 odprawiona zostanie Msza Święta ku czci Matki Bożej Fatimskiej. Przypominamy, że na Eucharystii oraz różańcu z procesją uczestniczą grupy: II, IV oraz VI. Zapraszamy również wszystkich obecnych ministrantów w Chełmie do uczestnictwa, gdyż jest to ostatnie w tym roku takie wydarzenie (następna okazja będzie dopiero w maju 😇).

Króluj nam Chryste!