Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu… 🎄🌠

 


„Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie».
I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał».”
Ewangelia wg. św. Łukasza, rozdział 2, wersety 10-14


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam pokoju Chrystusowego, zdrowia i czasu spędzonego w gronie rodzinnym. Niech Bóg oświeca drogi waszego codziennego życia, obdarza błogosławieństwem i pomaga życie czynić szczęśliwym.
Życzy ks. Michał Lepich z Animatorami