ZAKTUALIZOWANY PLAN ODWIEDZIN DUSZPASTERSKICH 2019/2020

Szczęść Boże!
Poniżej przedstawiamy uaktualniony podział kolęd dla ministrantów młodszych oraz ich plan z trasami, który został opracowany na zbiórce kolędowej oraz spotkaniu ze starszymi. 

UWAGA!
Od tego momentu ksiądz Opiekun i Animatorzy nie będą ingerować w zmiany tego planu. Jeżeli do tego momentu są jeszcze albo pojawią się jakieś uwagi dotyczące kolęd to istnieje jedynie opcja zamiany z innym ministrantem. Mogą uczynić to rodzice za pośrednictwem telefonów do rodziców.
Prosimy, aby pozytywnie dokonane zamiany zgłaszać za pośrednictwem SMS’a na tablet ministrancki.

Króluj nam Chryste!

Data ostatniej aktualizacji: 27.12.2019, godz. 20:42

5 Stycznia 2020 zamiast kolędy nr. 3 będzie kolęda nr. 4.