PODZIĘKOWANIE

Szczęść Boże! Dziękuję wszystkim za wczorajszą służbę podczas mszy z błogosławieństwem organów.

Dziękuje wam i pozdrawia was także Ksiądz Arcybiskup.

Spisaliście się znakomicie.


csbo_1703 csbo_1772 csbo_1682 csbo_1665 csbo_1662