Powakacyjna Pielgrzymka Ministrantów

PIELGRZYMKA MINISTRANTÓW
do katedry Chrystusa Króla w Katowicach

Szczęść Boże!

W czwartek 30 sierpnia całą wspólnotą udajemy się na powakacyjną pielgrzymkę ministrantów do katowickiej katedry. Do przyszłej niedzieli (26.08) należy przynieść wypełnioną zgodę – wzór poniżej (tekst zgody musi być identyczny ze wzorem). Zabieramy stroje ministranckie koloru czerwonego. Natomiast nasi mistrzowie archidiecezji w piłce nożnej (proszę się wzajemnie poinformować) zabierają też stroje piłkarskie.

Wyjazd jest darmowy.

Wyruszamy z Chełmu o godz. 9.00. Szczegółowy program na naszej stronie internetowej.

Jak co roku dwa szczególne konkursy dla ministrantów:

Każdy kto przy katedrze w dniu pielgrzymki kupi wrześniowy numer „Małego Gościa Niedzielnego”,  otrzyma specjalny kupon, dzięki któremu weźmie udział w losowaniu cennych nagród między innymi tabletu ufundowanego przez „Małego Gościa”.

Każdy kto dokona zakupów w dniu pielgrzymki w Księgarni św. Jacka za min. 5 zł.  weźmie udział w losowaniu roweru oraz nagród ufundowanych przez Księgarnię św. Jacka i Wydział Duszpasterski.