Punktacja elektroniczna

Od października 2019 roku we wspólnocie działa system elektronicznej punktacji. Od 2 stycznia 2020 roku działa on nie tylko dla ministrantów młodszych, ale  również jako monitorowanie służb starszych, którzy nie są normalnie liczeni w miesiącach.
Jego główne zadania to podliczanie punktów za poszczególny okres, a także stałe monitorowanie służb przez księdza opiekuna. Dzięki temu rodzic może w każdej chwili zobaczyć służbę swojej pociechy, a także sprawdzić czy nieobecność została usprawiedliwiona.
Należy również podkreślić, że nasza wspólnota jako jedna z nielicznych w diecezji zrezygnowała z papierowej wersji punktacji i wprowadziła punktację elektroniczną. 

Zasady działania
Każdy rodzic otrzymuje od księdza Opiekuna kod, dzięki któremu rodzic może sprawdzać służbę:


Po wpisaniu odpowiedniego kodu do panelu wystarczy kliknąć Sprawdź, a system automatycznie wygeneruje podgląd służby…


Z informacji wygenerowanych przez System można przeczytać, że Jan Kowalski w dniu:

04.10 pojawił się dodatkowo na Różańcu i Mszy Świętej (6pkt.)
05.10 pojawił się na zbiórce oraz pomógł przy sprzątaniu salki (4pkt.)
06.10 nie pojawił się na wyznaczonej mszy świętej (-5pkt.)
07.10 pojawił się dodatkowo na różańcu (3pkt.)
08.10 nie pojawił się na wyznaczonej mszy świętej, ale rodzic usprawiedliwił jego nieobecność (0pkt.)


Po podliczeniu przez system punktów za dany okres (PAŹDZIERNIK 2019) wynika, że Jan Kowalski uzyskał 8 punktów.