Uroczystość Objawienia Pańskiego w naszej parafii…

Szczęść Boże!
Dzisiaj w naszej parafii zawitali Trzej Mędrcy ze Wschodu 🌄 – oto kolejno (od lewej): Melchior, Baltazar i Kasper (Kacper). Uczestniczyli oni w liturgiach Mszy Świętej w Uroczystość Objawienia Pańskiego o godzinie 11.

„I Trzej Królowie, i Trzej Królowie od wschodu przybyli,
i dary Panu, i dary Panu kosztowne złożyli.
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.”


Króluj nam Chryste!