Usprawiedliwienia za wrzesień, różańce, pierwszy piątek Października, zbiórka

Szczęść Boże!
Zbliża się miesiąc październik, dlatego poniżej kilka informacji, co czeka nas w najbliższym czasie:

1) Do dnia 30 września prosimy wysyłać usprawiedliwienia za miesiąc wrzesień na ministrancki tablet (693 687 553).

2) Miesiąc październik to czas, w którym odprawiane są nabożeństwa różańcowe – ku czci Matki Boskiej. W naszej parafii nabożeństwa różańcowe odprawiane są: w tygodniu o godzinie 17:15 (w czwartki po Mszy szkolnej), natomiast w niedziele o godzinie 16:15. Każdy ministrant zobowiązany jest być na 7 różańcach.

3) W ten piątek przypada pierwszy piątek miesiąca, dlatego ministranci z 7 oraz 8 klasy szkoły podstawowej mają wyznaczoną obowiązkową służbę o godzinie 19:00.

4) W sobotę 3 października zapraszamy wszystkich ministrantów na zbiórkę o godzinie 10:00 w salce na organistówce.
Króluj nam Chryste!