Ważne zmiany w planach służb ‼️

Szczęść Boże!
Drodzy Ministranci!

Początek września wiąże się zawsze z pewnym chaosem spowodowanym zmianami planów, często niewynikających z winy nikogo z nas. Poniżej przedstawiamy informacje, które naszym zdaniem są istotne dla funkcjonowania wspólnoty. Sprawy te były omawiane na sobotniej zbiórce i niedzielnym spotkaniu z rodzicami.

1) Od poniedziałku 12 września obowiązuje nowy (stały) plan służb tygodniowych. Prosimy wszystkich ministrantów o zapoznanie się z owym planem w zakładce “Plan służby tygodniowej”. Jeśli u kogoś nastąpią zmiany planów lekcji czy zajęć dodatkowych, to istnieje taka możliwość, aby doszło do zamiany służby tygodniowej. W takim przypadku zwracamy się z prośbą, aby zgłosić to poprzez sms’a do animatorów. Jednocześnie prosimy, aby dobrze zastanowić się przed podjęciem takiej decyzji.

2) We wtorek 13 września będzie miała miejsce tradycyjna w naszej parafii Msza Święta Fatimska. W tym dniu służbę o godz. 20:00 mają grupy: I, III, V. Zapraszamy również ministrantów starszych oraz tych z innych grup. Już teraz informujemy, że na ostatniej Mszy Świętej Fatimskiej w tym roku kalendarzowym (w miesiącu październiku) służyć będą grupy: II, IV, VI.

3) W środę 14 września od razu po zakończeniu mszy świętej wieczornej będzie miała miejsce procesja do krzyży znajdujących się na cmentarzu. Zachęcamy wszystkich ministrantów do wzięcia udziału w tej ceremonii (wraz z udziałem w Eucharystii).

4) W związku z prośbą rodziców dokonaliśmy zmiany w planie służby tygodniowej, tzn. od teraz służba w sobotę rano zostaje włączona w poczet służb wg. podziału na grupy. Dlatego też zostanie ona przeniesiona z “Plan służb tygodniowych” na “Plan służb sobotnich”, gdzie znajduje się dokładna rozpiska grup, które służą w soboty na 6:30 i 18:00 (służby będą zmieniane, co tydzień – tak aby raz na sześć tygodni dana grupa służyła na 6:30). Jeśli jakaś grupa będzie miała posługę w sobotę na rano, to automatycznie nie zostanie uwzględniona do służby w sobotę wieczór oraz w niedzielę na 6:30 (oczywiście dotyczy się to też odwrotnej kolejności). W najbliższą sobotę tj. 17 września służbę na porannej mszy świętej ma grupa II.

5) Przypominamy, że w każdą sobotę o godzinie 10:00 ma miejsce zbiórka ministrancka w salce na organistówce. Zachęcamy, aby przyprowadzić ze sobą kolegów, rodzeństwo czy kuzynostwo, które chciałoby zobaczyć jak wyglądają zbiórki ministranckie.

Króluj nam Chryste!