„Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie. Weselcie się, słudzy Boga.”

Wielkanoc, 2022 r.


„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat,

Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!” (J 14:27) 

Chrystus jest źródłem prawdziwego pokoju. 
Zmartwychwstał, by dać nam nowe życie i nadzieję. 
Jako chrześcijanie głośmy nadzieję, pokój i miłosierdzie wszystkim
mimo lęku, zwątpienia i śmierci, które przynosi wojna.  

Obfitości łask od Zmartwychwstałego
Życzy Ksiądz Marek Urbanek z Animatorami