Wsparcie naszej wspólnoty

Szczęść Boże!

Na początku zeszłego roku pojawiła się epidemia, która znacząco wpłynęła na cały świat, w tym również na naszą małą “Chełmską” wspólnotę. W dość znaczny sposób ograniczyła ona możliwości spotkań oraz służby, które są istotą naszej formacji. 

W obecnej sytuacji chcielibyśmy prosić Was o wsparcie naszej wspólnoty, tak aby dalej się rozwijała.
Przede wszystkim prosimy o Waszą modlitwę za nowe powołania do służby ministranckiej, powierzając naszą wspólnotę głównym patronom: św. Tarsycjuszowi czy np. ostatnio błogosławionemu Carlo Acutisowi.
Istnieje również możliwość finansowego wsparcia naszej działalności, dzięki której będziemy mogli wyjechać na tegoroczne rekolekcje, czy też wynagrodzić najlepszych ministrantów. Można to uczynić wpłacając darowiznę na konto: 26 1140 2004 0000 3902 7974 9297, tytułem wpłaty: ”DAROWIZNA NA WSPARCIE MINISTRANTÓW”.

Za każde wsparcie serdecznie dziękujemy!
Wszystkich wspierających otaczamy swoją modlitwą podczas naszych zbiórek ministranckich.

Króluj nam Chryste!