WYJAZD ASÓW NA KRĘGIELNIĘ 🎳 – INFORMACJE PRZED WYJAZDEM!

Szczęść Boże!
Drodzy Ministranci!

Rok szkolny rozpoczął się w bardzo szybkim tempie, stąd też nie został podsumowany okres WAKACJI 2022. W ramach nagrody chcielibyśmy zorganizować w czwartek 27 października 2022r. wyjazd ASÓW na Kręgielnię do Katowic.

PLAN WYJAZDU:
15:40 – zbiórka na peronie w Chełmie Śląskim
15:53 – wyjazd pociągiem do Katowic (zabrać legitymację szkolną)
16:26 – przyjazd do Katowic
17:00 – wspólna zabawa na kręgielni
18:30 – wyjście z kręgielni
18:50 – czas na posiłek w restauracji McDonald’s (zabrać kieszonkowe)
19:15 – przejście na peron
19:29 – wyjazd pociągiem do Chełmu Śląskiego (zabrać legitymację szkolną)
20:03 – przyjazd do Chełmu Śląskiego

Poniżej znajduje się pełna lista uczestników wyjazdu:

 1. ks. Michał Lepich
 2. an. Bartosz Kulik
 3. an. Karol Karwath
 4. Wojciech Sobczyk
 5. Oskar Kostyra
 6. Michał Smolej
 7. Gabriel Koziorz
 8. Piotr Włoch
 9. Piotr Madeja
 10. Dawid Konieczny
 11. Andrzej Słomka
 12. Paweł Madeja
 13. Paweł Kołodziej
 14. Mateusz Adamik
 15. Jakub Adamik
 16. Szymon Konieczny
 17. Maksymilian Wilczak
 18. Kacper Durok

Każdy niepełnoletni uczestnik wyjazdu jest zobowiązany do dostarczenia na miejsce zbiórki (na peron w Chełmie) wypełnionej i podpisanej przez opiekuna zgody – wyjazd bez zgody jest niemożliwy!

Wzór zgody jest dostępny w zakładce pliki oraz w linku.

Każdy uczestnik zapisany na listę jest również zobowiązany do potwierdzenia swojego udziału w wyjeździe – w tym celu należy wypełnić formularz (maksymalnie do wtorku 18 października).

FORMULARZ POTWIERDZENIA UDZIAŁU W WYJEŹDZIE ASÓW NA KRĘGIELNIĘ DO KATOWIC
Króluj nam Chryste!