Wyjazd ASÓW

Osoby, które przekroczyły granicę 70 punktów zapraszamy na wspólny wyjazd na ściankę wspinaczkową dla dzieci, młodzieży i dorosłych w poniedziałek 21. stycznia do Katowic. Wyjazd spod probostwa o 18.00. Na ten wyjazd należy dostarczyć wypisaną przez rodziców zgodę wg poniższego wzoru.