Wyjazd dla chętnych, próba liturgii

Już 16 listopada w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach trzech naszych kandydatów na animatorów przyjmie krzyże animatorskie.
Są to: Bartosz Kulik, Dominik Ziajka oraz Karol Pitera.
Z tej okazji chętni ministranci mogą pojechać z kilkoma animatorami do krypty, gdzie obserwować będą przebieg eucharystii z obrzędem ustanowienia animatorów ministranckich. Chętne osoby mogą zgłaszać się poprzez wysyłanie SMS’a (693 687 553) na tablet do poniedziałku wieczora 11 listopada 2019. Liczba miejsc ograniczona. Osoby wyjeżdżające mają obowiązek doniesienia zgody opiekuna do dnia wyjazdu ze wzoru dostępnego poniżej. Dla osób nie wyjeżdżających na wyjazd czeka zbiórka bez zmian o godzinie 10.

Tego samego dnia o godzinie 19 odbędzie się próba asysty przed wspomnieniem św. Tarsycjusza w kościele. Jest ona obowiązkowa dla kandydatów, którzy przyjmą kragle. 
Na próbie osoby, które nie pisały jeszcze egzaminu, są zobowiązane do jego napisania.

Osoby zobowiązane do jego napisania, aby otrzymały kragiel:
– Kapral Borys
– Szafranek Paweł

Na egzamin obowiązują materiały:
– czerwona książeczka „Przy ołtarzu Pana” (dostępna u księdza Wikarego)
– modlitwa przed i po Mszy Świętej
– podstawowe modlitwy (Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, Aniele Boży, Święty Michale Archaniele)
– odpowiedzi mszalne (np. Pan z Wami = I z duchem twoim)
– z treści regulaminu ministranckiego

 

Już 23 listopada obchodzimy wspomnienie św. Tarsycjusza – patrona ministrantów.
O godzinie 10 zbiórka w kościele połączona z próbą liturgii. Obecność wszystkich ministrantów obowiązkowa. 
Msza w intencji ministrantów o godzinie 16, po tym agapa i spotkanie z zaproszonymi gośćmi.
Zaproszeni są wszyscy ministranci, ich rodzice, a także rodzeństwo. Prosimy o zarezerwowanie czasu i w miarę możliwości zdeklarowania się do pomocy przy organizacji tego święta. Należy uczynić to do 16 listopada. Potrzebni są rodzice, którzy przygotują kanapki, upieką ciasto, a także pomogą w przygotowaniu i posprzątaniu po agapie. Prosimy, aby przez chłopców przekazać informację o liczbie osób z danej rodziny oraz wpisanie na listę, która znajduje się w zakrystii.

Króluj nam Chryste!