🚌⛪️🏙🍜🚜🍞🧈🏠

Szczęść Boże!
Drodzy Ministranci!
Droga Młodzieży!

Tradycją jest, że w okolicach miesiąca maja bądź czerwca co roku organizowana jest jednodniowa wycieczka ministrantów. Nie inaczej będzie tym razem. Chcielibyśmy zaproponować Wam wycieczkę wspólnotową do Cieszyna (ministranci oraz oaza), która odbędzie się 4 czerwca. Istnieje również możliwość, aby wybrało się z nami kuzynostwo bądź rodzeństwo ministrantów/oazowiczów. Wyjazd ma charakter młodzieżowy 🙂

KOSZT WYJAZDU – zależy od tego, czy uczestnik należy do grupy MINISTRANTÓW, OAZY czy też nie należy do żadnej z wymienionych wspólnot:
-> MINISTRANCI: 80 zł
-> OAZA: 100 zł
-> OSOBA NIENALEŻĄCA DO ŻADNEJ Z WYMIENIONYCH WSPÓLNOT: 115 zł

Aby dokonać zapisu należy wykonać 3 kroki – pominięcie choćby jednego z nich skutkuje niemożnością wyjazdu:
-> Wypełnienie formularza znajdującego się poniżej
->  Opłacenie wyjazdu uczestnika
-> Dostarczenie zgody opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich)

FORMULARZ ZAPISOWY NA WYJAZD WSPÓLNOTOWY DO CIESZYNAOPŁATA ZA WYJAZD
Wyjazd należy opłacić poprzez uiszczenie opłaty na konto bankowe o numerze: 26 1140 2004 0000 3902 7974 9297, podając w tytule IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA oraz Z JAKIEJ JEST GRUPY. 

Jeśli nie ma takiej możliwości to pieniądze można przynieść na zbiórkę 21 maja na godzinę 10:00 na organistówkę lub bezpośrednio do księdza wikarego Marka Urbanka (po indywidualnym umówieniu). 

WZÓR ZGODY NA WYJAZD w formacie .pdf

Zapisy na wycieczkę trwają do 24 maja. 
Króluj nam Chryste!