„Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, a miejscem spotkania będzie Galilea.”

„Choć twarde jest prawo Krzyża, choć bolesny Wielki Piątek, to jednak Krzyż rodzi życie, a Wielki Piątek jest przedsionkiem Wielkiej Niedzieli Zmartwychwstania Chrystusa Pana, jest zwycięstwem życia nad śmiercią, jest nadzieją śmiertelnych słabych, wątpiących i grzesznych.”
(Stefan Kard. Wyszyński)

Drodzy Ministranci!
Drodzy Rodzice!
Przeżywając na nowo wydarzenia Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa, składamy życzenia paschalnej radości i pokoju oraz obfitych darów Ducha Świętego. Niech Chrystus – pośrednik Nowego Przymierza – obdarza Was potrzebnymi łaskami. On bowiem jest Drogą, Prawdą i Życiem. Niech każdy nadchodzący dzień będzie przepełniony blaskiem Zmartwychwstania i rozpromienia wszystkie ciemności naszego życia.

Pozdrowienie „Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał” niech często rozbrzmiewa w Waszym sercu!
Życzy ks. Marek Urbanek z Animatorami